Top > タルタル人名辞典 > アルファベット別【P】


タルタル人名辞典/アルファベット別【P】

Last-modified: 2010-02-21 (日) 15:25:31

通常配置NPC Edit

タルタル男
Pakku-Shakku
Panja-Nanja
Papo-Hopo
Piketo-Puketo
Pinok-Morok

 

タルタル女
Paruru
Pateruru
Peepikiki
Pichichi
Ponono

 

通常配置なしNPC Edit

タルタル男
Pyru-Copyru

 

タルタル女

 

ガード・親衛隊NPC Edit

タルタル男
Pakke-Pokke
Pakku-Shakku
Pankii-Mankii
Panna-Donna
Patt-Pott
Perisa-Neburusa
Puroiko-Maiko, W.W.

 

タルタル女
Pikiki

 

Oへ  Qへ