Top > 結果報告・2015年後半


結果報告・2015年後半

Last-modified: 2015-12-19 (土) 00:54:52

Coupe De Main+ XII…7月14日(火)
【MJB】

1/8MJB0:2[IAFTR]
 
 

Coupe De Main+ XIII…7月17日(金)
【MJB】

1/8MJB0:2súp bơ núp
 
 

Coupe De Main+ XIV…7月28日(火)
【MJB】

1/8MJB0:2Milo O Ais
 
 

The Road to Seoul 2015…8月1日(土)
【Challenger】

1/16Challenger2:2[IAFTR]
 
 

Enjoy CUP 2015 Summer Day1(JCG Basic League)…8月1日(土)
【CH】

準決勝CH0:2幼女の食卓
 
 

Christmas Tank Bonanza…12月11日(金)、18日(金)
【Q】
※Round 1

Merry Christmas everyone!1:0Q
teamindia0:1Q
Hunter x Hun ter1:0Q
Team Intervention0:0Q
Kisa Gaming1:0Q
Q1:0GS2
Q1:01975
Q0:0Boyogon & Co.
Q1:0T.Rex-2
Q1:0Hot
Q0:0Easy Crew
Q1:0Mangosteen Originally Extracted
Q1:0Darshan
Rat Pack0:1Q
ilovekatomegumi1:0Q
 

※Round 2

Merry Christmas everyone!1:0Q
teamindia0:1Q
Hunter x Hun ter1:0Q
Team Intervention0:0Q
Kisa Gaming1:0Q
Q1:0GS2
Q1:01975
Q0:0Boyogon & Co.
Q1:0T.Rex-2
Q1:0Hot
Q0:0Easy Crew
Q1:0Mangosteen Originally Extracted
Q1:0Darshan
Rat Pack0:1Q
ilovekatomegumi1:0Q
 

【DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa】
※Round 1

DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa0:1Super_AlpaCa.Mercenary
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa1:0Coconut Republic
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa0:1Team spend
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa0:1The Super EGIS
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa0:1UAR - ACE
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa0:1KgRP
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa1:0VN
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa0:1_VNS_
FIST1:0DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
final boss1:0DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
AussieUnderdogs1:0DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
GS30:1DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
abc0:1DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
A-team0:1DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
AGN11:0DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
 

※Round 2

DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa0:1Super_AlpaCa.Mercenary
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa1:0Coconut Republic
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa0:1Team spend
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa0:1The Super EGIS
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa0:1UAR - ACE
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa0:1KgRP
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa1:0VN
DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa0:1_VNS_
FIST1:0DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
final boss1:0DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
AussieUnderdogs1:0DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
GS30:1DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
abc0:1DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
A-team0:1DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa
AGN11:0DensetsuNoSushiShokuninToYukaiNa